„REDUCEREA EROZIUNll COSTIERE FAZA II (2014-2020)” Cod SMIS 2014+ 122927

„REDUCEREA EROZIUNll COSTIERE FAZA II (2014-2020)”

Cod SMIS 2014+ 122927

 

IMPLEMENTAREA SISTEMELOR DE PROTECTIE COSTIERA PENTRU “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE”

Evolutia conceptului de protectie costiera in perioada 2010 – 2021

 

Zona costiera a României, in lungime de 244 Km este formata din tãrmuri cu altitudine joasa – plajele (80%) si tarmuri relative înalte – falezele (20%).

In acelasi timp, aceasta zona cuprinde atât tarm natural (plaje si faleze – cca. 84%) cat si tarm ’’construit’’ (porturi, constructii hidrotehnice de protectie – cca. 16%). In zona costiera sunt concentrate activitati socio economice intense si exista o puternica baza de resurse naturale.

 

Monitoringul multianual al litoralului a evidentiat tendinta generala de degradare prin eroziune, chiar daca intensitatea fenomenului variazã de la an la an.

 

Evolutia plajelor este determinata de balanta lor sedimentara, adica de raportul existent intre cantitatea de sedimente disponibile in zona marina litorala si regimul hidrodinamic marin, reprezentat in zona costiera prin energia valurilor si a curentilor marini litorali. Dezechilibrarea raportului buget sedimentar / factori hidroenergetici duce la aparitia unor modificari ambientale si aparitia procesului de eroziune / depunere. Dezechilibrele pot avea cauze naturale, sau pot fi determinate de interventii antropice.

 

Problema proceselor de degradare prin eroziune a litoralelor este considerata de multe state ca fiind de importanta nationala. Eroziunea plajelor duce la pierderi de teritoriu, dar mai ales compromite ecosistemele marii costiere si valoarea socio-economica a zonei litorale, creand pagube insemnate economiei nationale si dezvoltarii durabile a tarii.

 

Prevenirea procesului de eroziune si reabilitarea plajelor degradate, sunt actiuni deosebit de dificile si costisitoare. Ele necesita o abordare stiintifica, printr-o cunoastere aprofundata a situatiei locale si regionale a proceselor hidrodinamice si sedimentologice litorale, deltaice si fluviatile, o monitorizare atenta a tuturor schimbarilor morfodinamice, o modelare a acestor procese si a solutiilor de protectie si reabilitare si abia in final dupa analiza variantelor optime, aplicarea lor pe teren.

Imediat dupa anul 1990 statul roman a stopat orice lucrare cu caracter de protectie costiera conducand pana in anii 2010 ca  întreg litoralul romanesc al Marii Negre sa se afle intr-o intensa si continua degradare prin eroziune marina. Procesele de eroziune a litoralului, precum si de dinamica a sedimentelor si apei din zona costiera a constituit imediat duapa anul 2010 obiectul unor studii detaliate si al unui program de urmarire anuala in vederea gãsirii solutii de limitare a efectelor de degradare si de reabilitare ambientala, devenind fundamentala elaborarea unui Master Plan a zonei costiere.

 

Astfel, ANAR – ABADL, in cursul anului 2010 a contractat elaborarea MASTER PLANUL “PROTECTIA SI REABILITAREA ZONEI COSTIERE”, avand ca sursa de finantare POS Mediu 2007 – 2013, iar in anul 2012  a fost definitivat si aprobat (CTE Interministerial) documentul final acesta fiind considerat de statul roman ca fiind document strategic privind dinamica si protectia liniei tarmului, aspect fundamental pentru statele maritime avansate.

Obiectivele Master Planului

Obiective generale:

Protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata de-a lungul coastei romanesti a Marii Negre si

Sporirea sigurantei in unitatea sudica a coastei (la sud de Midia), grav amenintata de efectele distructive ale eroziunii costiere.

Obiectivele specifice:

Dezvoltarea unui program de masuri si lucrari in vederea reabilitarii si protejarii liniei tarmului, a terenurilor adiacente si a ecosistemelor marine

Protejarea infrastructurii si a obiectivelor social economice periclitate, ca urmare a eroziunii

Implementarea unui program integrat de monitorizare costiera pentru  sprijinul activitatilor de exploatare si intretinere a sistemelor de protectie costiera pe termen mediu si lung (10 si 30 de ani)

Plan de implementare

In scopul de a dezvolta un program de punere in aplicare, a fost necesar sa se ia in considerare eficienta si eficacitatea fiecareia dintre masurile propuse pentru reducerea riscurilor de eroziune, precum si ceea ce este posibil de realizat in fiecare perioada a planului. Cele trei perioade de timp care sunt incluse in planul de actiune sunt:

Pe termen scurt: FAZA I 2012 – 2015  (perioada de finantare prin programul POS MEDIU cu fonduri  UE);

Pe termen mediu: FAZA II 2014 – 2020 (perioada actuala de finantare a UE prin programul POIM); si

Pe termen lung: 2021 – 2041;

In contextul obligatiilor ce au revenit ANAR – ABADL dupa aprobarea Master Planului zonei costiere, institutia noastra a initiat, a implementat si finalizat programul costier aferent termenului scurt si in perioada 2012 – 2015, prin proiectul “Protectia si reabilitarea partii sudice a litoralului romanesc al Marii Negre in zona municipiului Constanta si Eforie Nord, judetul Constanta” cu finantare din POS Mediu, a fost protejata o lungime de coasta de 7,3 km in zonele Mamaia Sud, Tomis Nord, Tomis Centru, Tomis Sud si Eforie Nord.

 

Totodata prin acelasi proiect a fost marita suprafata plajelor aferenta zonelor descrise mai sus cu 60,66 ha, respectandu-se atat indicatorii tehnico-economici ai proiectului cat si indicatorii de performanta stabiliti prin contractul de finantare. Valoarea contractului de finantare a fost de 745.071.407 lei / 170.635.000 EURO.

Concomitent cu implementarea proiectului pe termen scurt revelat de etapizarea din Master Plan, pentru respectarea obligatiilor programului de implementare pe termen mediu, ANAR – ABADL a contractat in februarie 2015 serviciile de “Asistenta tehnica pentru pregatirea de proiecte axa priorotara 5 – Reducerea eroziunii costiere FAZA II (2014 – 2020)” cu scopul de a incheia contractul de finantare prin programul POIM pentru reabilitarea costiera a tuturor zonelor prevazute la sectiunea – termen mediu.

In data de 09.11.2018, a fost semnat contractul de finantare nr. 223, intre Ministerul Fondurilor Europene si Administratia Nationala Apele Romane, pentru implementarea proiectului major: “Reducerea eroziunii costiere FAZA II (2014 – 2020)” cu finantare din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), la valoarea totala de 3.805.641.720 lei / 841.118.740 EURO; – in preturi curente.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Administrația Națională Apele Române, în calitate de Beneficiar, alături de Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral, având delegare de competențe, implementează proiectul „REDUCEREA EROZIUNll COSTIERE FAZA II (2014-2020)” Cod SMIS 2014+ 122927 cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, Obiectiv specific 5.1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziune costieră.

Perioada de implementare a Contractului de finanțare Nr.223 din 09.11.2018 prin Programul Operational Infrastructura Mare este: 26.02.2015 – 30.12.2023

Valoarea totala a contractului de finantare este de 3.805.641.721,67 lei

Valoarea cofinanțării UE este de 2.722.170.915,77 lei

 

SCOPUL acestui proiect este sa asigure adaptare la schimbarile climatice,prevenirea si gestionarea riscului prin protectia la eroziune a liniei tarmului in conditii medii anuale si in timpul evenimentelor cu perioada de recurenta de pana la 1/100 ani, pentru o durata de viata proiectata de 50 ani.

OBIECTIVE SPECIFICE:

Reducerea efectelor si pagubelor asupra populatiei cauzate de fenomene naturale asociate eroziunii costiere pe intreaga durata de viata a investitiilor (50 de ani).

Protectia litoralului Marii Negre pe teritoriul Romaniei de efectele eroziunii costiere prin dezvoltarea unui program de lucrari specifice care au in vedere reabilitarea si protejarea liniei tarmului, a terenurilor adiacente si a ecosistemelor de uscat si marine pe durata de viata a investitiilor (50 de ani);

Diminuarea riscurilor de deteriorare si pierdere a habitatelor in cazul neimplementarii proiectului – ROSPA0076 Marea Neagra, ROSCI0066 Delta Dunarii-zona marina, ROSCI0065 Delta Dunarii, ROSPA0031 Delta Dunarii si Complexul Razelm-Sinoe, ROSCI0197 Plaja submersa Eforie Nord-Eforie Sud, ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai, Rezervatia 345 Vama Veche -2 Mai, ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, ROSCI 0281 Cap Aurora, ROSCI0293 Costinesti-23 August, Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

Protejarea factorilor de mediu, a  infrastructurii economice si a obiectivelor sociale periclitate de procesele de eroziune marina pe durata de viata proiectata a investitiilor;

Implementarea unui program integrat de monitorizare a zonei costiere care sa vina in sprijinul operatiunilor si lucrarilor de intretinere, monitorizare a lucrarilor de investitii, dar si a componentelor de mediu pe termen mediu si lung.

Contracte de lucrari:

 1. Edighiol si Periboina – protectie costiera si reabilitare stavilare si structuri aferente;

Valoare 63.507.510 lei / 14.036.360 EURO;

Lucrari propuse: Reabilitarea corp stavilare, decolmatare zona de descarcare la mare, inlocuire confectii metalice, montaj macarale noi pentru manipulare stavile, consolidare mal lac Sinoe, reabilitare dig marin pentru protectie descarcare canal Edighiol;

 1. Mamaia– protectie costiera 6950 ml si 53 ha plaja nou creata;

Valoare: 285.970.210 lei / 63.204.820 EURO;

Lucrari propuse: prelungire epiu existent, innisipare artificiala;

 1. Tomis (Cazino) – protectia costiera intre portul Constanta si portul turistic Tomis 790 ml;

Valoare: 53.044.460 lei / 11.723.830 EURO;

Lucrari propuse: demolare structuri costiere existente, consolidare faleza;

 1. Agigea – protectie costiera si consolidare faleza 1200 ml si 0,62 ha plaja nou creata;

Valoare: 53.404.540 lei / 11.803.410 EURO;

Lucrari propuse: Consolidare faleza, epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Eforie – protectie costiera 5750 ml si 33 ha plaja nou creata;

Valoare: 553.966.920 lei / 122.437.160 EURO;

Lucrari propuse: Demolare structuri costiere existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm; innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Costinesti – protectie costiera 2550 ml si 16 ha plaja nou creata;

Valoare: 404.358.900 lei / 89.370.960 EURO;

Lucrari propuse: demolare structuri existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Olimp – protectie costiera 3500 ml si 32 ha plaja nou creta;

Valoare: 428.799.390 lei / 94.772.770 EURO

Lucrari propuse: demolare structuri existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Jupiter – Neptun – protectie costiera 2550 ml si 30 ha plaja nou creata;

Valoare: 304.254.370 lei / 67.245.970 EURO;

Lucrari propuse: demolare structuri existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Balta Mangalia – Venus – Aurora – protectie costiera 3100 ml si 37 ha plaja nou creata;

Valoare: 627.814.000 lei / 138.785.760 EURO;

Lucrari propuse: demolare structuri existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. Mangalia – Saturn – protectie costiera 2500 ml si 20 ha plaja nou creta;

Valoare: 423.901.630 lei / 93.690.270 EURO;

Lucrari propuse: demolare structuri existente, constructii epiuri marine noi incastrate in tarm, innisipare artificiala, recifi artificiali;

 1. 2 Mai – protectie costiera si consolidare faleza 1650 ml si 4,5 ha plaja nou creata;

Valoare: 205.201.210 lei / 45.353.340 EURO

Lucrari propuse: Demolare structuri existente, constructii de diguri si epiuri marine noi, consolidare faleza, innisispare artificiala, recifi artificiali.

 

TOTAL: 30.540 ml protectie costiera, 226,16 ha plaja nou creata si reabilitare 2 stavilare, iar valorile in lei si EURO sunt valorile in preturi constante.

 Totodata prin implementarea proiectului vor fi create 226,16 ha de plaja noua, contribuind astfel la imbunatatirea conditiilor ecosistemului marin si la dezvoltarea socio-economica a intregului litoral romanesc.

DESPRE NOI