Danube Water

„Danube WATER Integrated Management”, Programul de Cooperare Transfrontalieră România–Bulgaria 2007-2013.

Proiectul Danube WATER este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Romania-Bulgaria.
Valoarea totală a proiectului este de 11,03 milioane euro (Partener lider este Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor iar Administraţia Naţională “APELE ROMANE” este partenerul 2 cu o finanţare de 5,12 milioane euro).

Perioada de implementare este de 33 de luni, începând din iulie 2012 și are un număr de 13 parteneri, din care 8 sunt din România. Zona eligibilă este constituită din șapte județe din România: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Constanța și nouă districte din Bulgaria: Vidin, Vratsa, Montana, Pleven, Veliko Tarnovo, Ruse, Silistra, Dobrich si Razgrad.

Scopul proiectului este stabilirea unui sistem comun, româno – bulgar, de management şi control al apei Dunării în condiţii extreme, determinate de calamităţi naturale şi tehnologice.
Printre obiectivele proiectului regăsim: stabilirea unor metodologii și standarde comune de monitorizare a apei intre cele două țări, România și Bulgaria; organizarea unor baze de date comune, cu interfeţe pentru schimbul de date şi schimb de date cu publicul larg, cum se cere prin Directiva INSPIRE; dotarea cu echipamente moderne, compatibile cu cele din statele UE; modernizarea și armonizarea monitoringului calitativ și a laboratoarelor din cele 2 țări; avertizări în caz de inundaţii, ape mici şi poluării accidentale, pentru autoritățile din zona de frontieră; creşterea gradului de conştientizare publică prin campanii de informare privind protecţia şi gestionarea mediului în zona transfrontalieră.

Prin acest proiect s-a achiziţionat o navă care a fost dotată cu un laborator cu aparatură modernă pentru măsurători cantitative și calitative de apă, s-au montat senzori pentru secţiuni de monitorizare și foraje, precum și echipamente pentru dotarea staţiilor hidrometrice și a laboratoarelor din zona comună a Dunării.

Beneficiile Proiectului  Danube WATER constau în: creșterea capacității de reacție pentru cazurile de risc (îmbunătățirea siguranţei populaţiei, reducerea pierderilor umane și materiale, protecţia resurselor de apă și a mediului etc.), dar și susținerea factorilor de decizie cu date și informații in timp real, facilitarea schimbului  de date la nivel regional.

DESPRE NOI