Planurile bazinale de apărare împotriva inundațiilor

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor cu contribuƫia Administraƫie Naƫionale „Apele Române” supune dezbaterii publice documentul Planul de Management al riscului la Inundatii – Draft.

Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii / propuneri / sugestii până la data de 15 decembrie 2015, la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor, la adresa de e-mail: directiainundatii@gmail.com (persoană de contact: Doamna Simona Olimpia NEGRU – Director Direcţia Managementul Riscului la Inundații și Siguranța Barajelor) si la Administraţia Naţională „Apele Române” la adresa de e-mail consultare.inundatii@rowater.ro (persoana de contact: Domnul Sorin RÎNDAŞU – Director Departament Situaţii de Urgenţă)

 

Planurile de management al Riscului la Inundații au fost aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 972 din 21 decembrie 2016 și publicată în Monitorul oficial nr. 106 din 7 februarie 2017

DESPRE NOI