Chestionar – Elaborarea Proiectului Planului de Management

CHESTIONAR PRIVIND ELABORAREA PROIECTULUI PLANULUI DE MANAGEMENT ACTUALIZAT AL FLUVIULUI DUNĂREA, DELTEI DUNĂRII, SPAȚIULUI HIDROGRAFIC DOBROGEA ȘI APELOR COSTIERE

(2022-2027)

 

Instrumentul principal de implementare al Directivei Cadru Apă (DCA) îl reprezintă Planul de Management al bazinului/spațiului hidrografic (2009), respectiv actualizările sale ulterioare (la fiecare 6 ani). În conformitate cu prevederile DCA, se are în vedere ca prin acest plan obiectivele de mediu ale corpurilor de apă să fie atinse, respectiv starea bună și menținerea acesteia prin respectarea principiului de nedeteriorare.

 

Sub coordonarea Administrației Naționale ”Apele Române” (ANAR), Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral a elaborat:

Planul de Management al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere  (2009), aprobat prin HG nr 80/2011;

Planul de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere  (2016)   aprobat prin  HG 859/2016;

– proiectul Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere  (2021) a fost postat pe site-ul ABA Dobrogea Litoral în vederea consultării factorilor interesați (30 iunie – 30 decembrie 2021).  .

Aceste documente prezintă și integrează, având în vedere prevederile Directivei Cadru Apă,  obiectivele privind activitățile de gospodărire a apelor la nivel bazinal și național și includ caracterizări ale corpurilor de apă, evaluări ale stării acestora și măsuri aferente perioadei 2022-2027 pentru îmbunătățirea și menținerea stării bune a apelor de suprafață și subterane din bazinele/spațiile hidrografice.

 

Chestionarul de mai jos a fost conceput având un dublu rol: de a vă informa, dar și pentru a vă solicita opinia, ca factori interesați, dar și ca utilizatori ai resurselor de apă, contribuind astfel la finalizarea Planului de Management actualizat al Fluviului Dunărea, Deltei Dunării, Spațiului Hidrografic Dobrogea și Apelor Costiere  2021.

 

În acest context, vă rugăm să completați chestionarul și să îl transmiteți în timp util, astfel încât părerea dumneavoastră să poată fi luată în considerare. (Chestionarul va fi disponibil online cu posibilitatea de transmitere directă – prin apăsarea butonului – TRIMITE).

I am raw html block.
Click edit button to change this html