Lista avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor emise